Đào tạo, tư vấn chiến lược marketing

Khách hàng: Bách Hóa Sơn

Lĩnh Vực

Sơn, thi công & hoàn thiện nội thất

Thời gian hợp tác

2015 – 2016

Lời giới thiệu

Đào tạo, tư vấn chiến lược marketing hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai bền vững và phù hợp nhất. Đội ngũ nhân sự được trang bị kiến thức tổng thể bao gồm chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, chiến lược định giá, phát triển kênh phân phối cũng như tư vấn quy trình bán lẻ và quy trình chăm sóc khách hàng.

Công việc thực hiện

  • Nghiên cứu thị trường, thị phần và đối thủ cạnh tranh của thương hiệu
  • Nghiên cứu đặc tính thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh
  • Xây dựng mô hình SWOT của thương hiệu và của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp
  • Đào tạo đội ngũ nhân sự, đặc biệt đội ngũ bán hàng
  • Lựa chọn mô hình phát triển chiến lược cho từng dòng sản phẩm và chiến lược mũi nhọn trong phạm vi ngân sách
  • Xây dựng kế hoạch marketing tổng thể và chi tiết cho từng giai đoạn
  • Theo dõi thực hiện, đánh giá và đo lường hiệu quả công việc

Hiệu quả công việc

  • Số lượng chi nhánh thực hiện quy chuẩn: 14
  • Số lượng trưởng chi nhánh được đào tạo: 19
  • Số lượng nhân viên tham gia khóa đào tạo: 80