Thiết kế nhận diện thương hiệu

Khách hàng: Khách sạn Authentic

Lĩnh Vực

Khách sạn

Thời gian hợp tác

2012 - 2013

Lời giới thiệu

Hệ thống nhận diện thương hiệu không chỉ thể hiện cá tính đặc trưng mà còn khẳng định quy mô và tính chuyên nghiệp của thương hiệu. Kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và phong cách thiết kế hiện đại, chúng tôi đã sáng tạo bộ nhận diện thương hiệu qua các thông điệp hình ảnh, ngôn ngữ, màu sắc, ... mang đậm bản sắc riêng của khách sạn Authentic.

Công việc thực hiện

  • Nghiên cứu đặc tính thương hiệu, phân tích hành vi người tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh
  • Tìm hiểu mục tiêu dự án để định hướng chiến lược phù hợp
  • Phát triển ý tưởng sáng tạo, tư vấn phát triển logo và slogan
  • Tư duy thị giác hình thành ý tưởng logo, bảng màu, biểu tượng, phông chữ, ... phù hợp
  • Nghiên cứu và tư vấn phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu
  • Thiết kế và quy chuẩn hình ảnh nhận diện trên các sản phẩm truyền thông