Truyền thông công tác xã hội

Cơ quan phối hợp

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO); Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Cơ quan hợp tác phát triển Quốc tế Thụy Điển

Lĩnh Vực

Dự án xã hội

Thời gian hợp tác

2008

Lời giới thiệu

Truyền thông công tác xã hội không những nâng cao nhận thức cộng đồng mà còn thể hiện tính chuyên nghiệp và tạo tác động lan tỏa. Hoạt động này tạo cánh cửa rộng mở hơn cho đối tượng yếu thế, đồng thời hỗ trợ tìm nguồn tài trợ cho các hoạt động quy mô nhỏ của NGOs.

Công việc thực hiện

Dự án “An toàn lao động – đảm bảo sự phát triển doanh nghiệp và tương lai cho người lao động” thực hiện tại 2 thị trấn Nhồi và Hà Trung của tỉnh Thanh Hóa, nơi người dân sinh sống và làm việc tại các cơ sở chế biến và khai thác đá. Chiến dịch nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công nhân và chủ xưởng trong khu khai thác về an toàn lao động.

  • Thực địa tìm hiểu nhóm đối tượng, hoạt động truyền thông tại địa bàn
  • Xây dựng kế hoạch tổng thể và ngân sách chi tiết cho các hoạt động
  • Lên kịch bản, đạo diễn chương trình; lựa chọn địa điểm tổ chức; lên danh sách khách mời
  • Sản xuất tài liệu truyền thông cho sự kiện và đề xuất quà tặng cho chương trình
  • Hợp tác với các cơ quan chức năng, đài, báo; liên kết sự kiện với các chương trình trọng điểm của quốc gia và địa phương